Blandad info från möte om satsningar på Turism i Långhed och längs Stora Hälsingegårdars väg.

Deltagare vid mötet 15 september i Långheds Bygdegård:
Thomas Zetterqvist, näringslivschef OKAB Näringsliv AB, Hans Jonsson, Kommunalråd, ordförande OKAB Näringsliv AB,
Gudrun Axman-Jumisko, turismansvarig, OKAB Närinngliv AB, Diana Sandell, Hästturer i Hälsingland, Ulla Mortimer, Långheds Bygdegårdsförening, Gun-Marie Swessar, Culture & Kin AB, Astrid Janhans Wedin, Ostkiosken, Ivar Hisved, Bo på lantgård, Pär Hisved, Bo på lantgård, Ing-Marie Nordgren, Skräddrabo, Nina Östman, Lammtkatedralen

Blandad info om turistsatsningar

Bygdeföreningen, Hälsingegården, mfl hade den 15e september ett möte med kommunen/OKAB där vi bl a diskuterade turism och hur man skulle kunna öka antalet turistmål längs stora hälsingegårdas väg.
Mötet startade med kaffe och presentation av deltagarna. Sedan berättade Thomas Zetterqvist om hur kommunen arbetar med turism och vilka samarbetspartner som samverkar lokalt och regionalt.

Hälsingland turism
Hälsingland turism är en ekonomisk förening som har till uppgift att driva och samordna marknadsföringen av Hälsingland som besöksmål, regionalt och nationellt. Ovanåkers kommun och de övriga hälsingekommunerna är medlemmar i Hälsingland turism och stödjer föreningen ekonomiskt.

Ett nytt projekt är beviljat till Hälsingland Turism av Region Gävleborg där de bl a ska arbeta med sociala medier och utveckling av webbsidan,  www.halsingland.se, där finns ett on-line bokningssystem för boende som kommer att utvecklas för att göra även fler ”produkter” bokningsbara på internet. Att vara med på webbsidan är gratis för turistföretagen, att vara med i bokningssystemet kräver ett medlemskap och företagen bekostar service och förmedlingsavgifter.

För att citera Wikipedia "Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, communities, bloggar, wikier, gruppvara, poddradio och artikelkommentarer" Några exempel på sociala medier är Facebook och twitter.

Turister som reser längs efter stora Hälsingegårdars väg möter idag ett magert utbud av upplevelser, aktiviteter, besöksmål mm.. Det är inte kommunens uppgift att se till så det bildas turistmål, sånt är upp till oss som bor efter vägen.

Entreprenörer måste ta egna initiativ!

Vi som Långhedsbor (och andra bybor) måste fråga oss själva. Vill vi se bilarna susa förbi utan att Långhed gjort något större intryck eller vill vi att de ska stanna till och få bygden att frodas?  Så tänk till har du en verksamhet eller något du skulle vilja börja med som turisterna kan få upp ögonen för?

Exempel: Hästturer, guidade vandringar, kolarkurser, timringskurser, titta på fångstgropar och gamla kolbottnar, lära sig fälla en tall, fisketurer, massage, akupunktur, smide, spådom, otroliga historier, konstutställningar, fotoutställningar, hantverk, snedhagsbygge, loppisar, gårdsbutiker, visning på gården, mata djuren, etc. etc.

En storsatsning görs på våra Hälsingegårdar från 1800-talet, fast miljön runt omkring har modernt utseende. Kanske det skulle gå att återskapa ett landskap så som det såg ut när man brukade det på 1800-talet? Sådana ideer har använts runt Linnes Råshult (här har man flera tusen besökare per säsong (och man använder traktor vid skörd etc)).

Utöver detta finns ett ökat intresse från besökarna att få komma in i fler Hälsingegårdar för att se interörerna.
Ni som har gårdar, här är ett bra sätt att tjäna en extra slant med hjälp av de resurser ni redan har.

Att starta en verksamhet kan vara något helt nytt för många och det är bra att kunna samarbeta/utbyta ideer och tankar med någon eller flera andra. Ett restultat av vårt möte är att OKAB har lovat att vara sammankallande till regelbunda möten för att diskutera ideer och bygga nätverk. Här kan nämligen kommunen och framför allt OKAB spela en stor roll i att underlätta och kunna hjälpa till med t ex ansökningar, information om stöd som går att få och annat administrativt.

Stora Hälsingegårdars Väg
Det pågår ett leaderprojekt efter Stora Hälsingegårdars Väg, projektägare är OKAB och projektledare är Gudrun Axman-Jumisko. Projektet är i full gång med framställning av en ljudguide i CD format och en karta med beskrivning med vilka aktörer som finns efter vägen de ska finnas på svenska och engelska, föreningen Stora Hälsingegårdars väg är delaktiga i projektarbetet.
Det finns medel kvar i projektet och flera av deltagarna på mötet var överens om att skyltningen är bristfällig efter vägen och att kompletteringar bör prioriteras. Det fanns även önskemål om ett gemensamt skyltmaterial för turistföretagen efter vägen och det kan ev genomföras i det här projektet.
Deltagarna på mötet var överens om att det finns behov av fler möten och att de är bra att de sker i Långhed eftersom det där finns flera verksamheter med turistisk inriktning.


Nästa möte är bokat 12 oktober kl. 18.00


Välkomna!