Långhed – kulturarv möter framtid!

Stöd inom lokalt ledd utveckling - Leader Stöd inom lokalt ledd utveckling - Leader

I Långhed, den stolta världsarvsbyn pågår nu ett projekt med syfte att skapa och öka aktiviteter, trivsel och gemenskap, få liv i kulturarvet kring bakning och samtidigt utveckla nya idéer och bygga verksamheter med alla som bor i bygden. Människor från världens länder, i alla åldrar, ung som gammal, man som kvinna välkomnas att ta del. I bygdegården sker en nybyggnation av en bakugn av traditionell Hälsingemodell och sedan ska en ”internationell” bakugn byggas.

Långhed har fantastiska kulturtraditioner med odling, jordbruk, bakning, mat, hantverk, fest och mer därtill. Efter ombyggnation av den fina bygdegården tänker vi oss att tillsammans bygga vidare på människors kulturarv och möta framtiden.

Projekts aktiviteter kommer att påbörjas under september månad. Innan dess sker uppbyggnation, renovering och planering. Aktiviteterna som ska utvecklas har som mål att skapa en framtida hållbar turism och öka besöksnäringen utifrån kulturarvet. Aktiviteterna ska även bjuda in alla i vårt samhälle och verka för integration. Vi kommer att jobba mycket med kunskapsinhämtning för att bygga framtiden. Detta sker via träffar där samtal kring att baka är den gemensamma nämnaren och vi bjuder in människor i vår bygd i alla åldrar, kvinna som man.

Projektet är treårigt och vi avrundar projektet under 2022. Margareta Englund, kontaktuppgifter se nedan, kommer att vara projektledare på halvtid. Projektets övergripande plan innebär följande: Kompetensutveckling, utbildning och träning i bakning. Utveckla turistiska produkter i vår bygd såsom tex. ”Från ax till limpa”, Bakning från världens alla hörn, Gästabud, Tunnbrödsfestival, Bröd och Matmarknad. Överförande av kulturtraditioner är en viktig del därför kommer skolelever och andra kulturer att bjudas in för att baka. Projektet ska även stötta utveckling av nya livsmedelsprodukter genom att bjuda in till olika workshops och ge möjlighet att nyttja våra lokaler.

Finansiering och stöd

För att göra detta stora projekt möjligt har vi sökt och blivit beviljade stöd från EU:s jordsbruksfond genom Leader Hälsingebygden. Stödet innebär byggandet av två bakugnar samt inköp av riktig ugn, spis, degblandare, kyl och frys samt övrig utrustning kring bakning samt råvaror till bakning och även stöd till aktiviteter som berör arbetet med att få liv i kulturarvet bakning. Stödet används till att föra kulturtraditionen kring att baka vidare till skolelever och andra kulturer och finansieringen stödjer transporter och marknadsföring i samband med aktiviteter. Projektet ska även stötta utveckling av nya livsmedelsprodukter genom att bjuda in till olika workshops och ge möjlighet att nyttja våra bakugnar och våra lokaler. Projektets projektledare finansieras också via vårt projekt.

En förutsättning för att bli beviljade detta stöd är att vi bidrar med egna medel eller genom andra bidragsgivare. Vi är tacksamma för allas stöd, stort som litet för att kunna utveckla projektet ”Långhed – Kulturarv möter framtid”. Vi jobbar aktivt med att sprida vårt projekt på alla vis och kontaktar medlemmar, boende i bygden både privata och företag för att få stöd.

Sätt in ditt bidrag på BG 5346-1273, skriv namn och adress, telefonnummer samt mailadress. Det går även bra att betala med Swish till bygdeföreningens Leaderkonto: 1230870857. Vid bidrag på minst 2500 kr får du en egen träplakett, som sätts upp i bygdegården. Vi kan skicka en faktura efter kontakt med oss. För mer information kontakta: Margareta Göllas 0271-13125, 073-0881750, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tapio Aihonen 073-8002533, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du når projektledare Margareta Englund på telefon eller via mail. 070-2414327 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Välkommen att höra av dig!

 bygdegården 1900


Läsartext: Upptakt i Långhed bådade gott inför framtiden

Facebook - Långhed Träslottens rike

Läsartext: Långheds bygdegård bjöd in till internationell träff