C:\Users\pahi\Google Drive\Delat med Bygdeföreningen\STYRELSEN\Trycksaker\Långhed logga genomskinlig med HTML-färg 25AD62.png

VERKSAMHETSPLAN 2024

Långheds bygdeförening vill fortsätta att vara en mötesplats att trivas på för alla människor i vår bygd. Målet är att både barn och unga, bofasta och nyinflyttade och även tillresta trivs i Långhed. Byn Långhed ligger inte långt bort för någon inom Ovanåkers kommun och inte heller för angränsande kommuner. Långheds bygdeförening vill också vara lyhörd för nya idéer och vill möta olika önskemål kring aktiviteter positivt.

Vi har arbetat intensivt och målmedvetet under flera år och glädjande nog utsågs vi till Årets bygdegård Sverige 2023. Organisationen Hela Sverige ska leva Gävleborg, X-ing,  nominerade Långheds bygdeförening till utmärkelsen Årets utvecklingsgrupp som representant från Gävleborg. Detta är viktiga händelser för oss som ger energi att fortsätta på den inslagna vägen och att fortsätta att sätta Långhed på kartan. 

I det pågående projektet “Långhed - Kulturarv längs Hässjaån”, 2020 - 2024, arbetar vi aktivt kring målsättningarna. Arbete kring integration, jämställdhet och ökad förståelse bland människor i lokalsamhället är en viktig del av projektets mål och syfte liksom i föreningens arbete. Projektet ska nå nya och flera målgrupper och det gör vi genom samverkan med skolorna i Ovanåkers kommun, Biosfärområdet Voxnadalen, kommunens besökscenter och kommunens kulturpedagog. Projektet arbetar med att utveckla leder och promenadstråk som ska skyltas upp på olika språk och även kompletteras med bild- och ljudfiler.

Föreningen jobbar vidare med Agenda 2030 med tanke på den hållbara utvecklingen. Vi arbetar utifrån huvudområdena ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Att hålla öppet för servering  på sommaren ser vi positivt på. Troligen kommer Mayyada Bhlasal att starta egen verksamhet och då hålla öppet på sommaren. 

Tacofredagar - vi tänker försöka arrangera liksom tidigare år cirka 5 - 6 st. 

Aktiviteter för barn och unga. Vi ser positivt på att arrangera aktiviteter för och med ungdomar därför lyssnar vi in och hanterar tankegångarna utifrån de ungdomar vi har i vår närhet. Ett nytt inslag  blev då EPA hjul- kul som vi tänker fortsätta med. Målet med att arrangera ungdomsaktiviteter är att möta ungdomar och deras önskemål samtidigt som vi hoppas kunna bygga verksamhet där ungdomar är aktiva. Tanken är även att öka möjligheter till kontaktytor mellan olika generationer och människor med olika härkomst  och genom det finna förståelse för varandra.  Kulturarven i Långhed är en gemensam ingång. 

 

Bygdegården är mycket lämplig för olika grupper och åldrar att mötas. Vi ser positivt på att barnfamiljer träffas och umgås i bygdegården på olika vis och ser gärna föräldrar till barn i bygden som ansvarig för detta. I projektet Kulturarv längs Hässjaån kan vi planera någon aktivitet i samarbete med Länsmuseet utifrån kulturarv och äldre tider. 

 

Föreningens målsättning inför 2024 är att genomföra traditionella arrangemang men även nya aktiviteter. Vi vill förstärka Långhed som mötesplats för barn och unga, unga vuxna och vuxna, bofasta och nyinflyttade för kulturella möten mellan svenskar och nysvenskar i vår bygd. Här nedan är en lista på de aktiviteter som är av återkommande karaktär för en bred målgrupp som vi hoppas kunna genomföra. Sist men inte minst återfinns aktiviteter som vänder sig mer till barn och unga.

Marknader. Traditionsenligt arrangerar vi marknader som drar väldigt många knallar liksom besökare. Föreningen erbjuder häst & vagntur, kulturvandringar etc och marknaderna är en  härlig mötesplats där olika hantverk och aktiviteter erbjuds besökare i alla åldrar och med olika härkomst.

Bygga kolmila och grädda kolbullar. Tradition som fortsätter och nu har Milan flyttats till en mer säker plats. Kurs i att bygga kolmila och kolbullar arrangeras. 

Lucia. Lokala unga förmågor tränar in ett program som de framför i bygdegården hjälper oss att uppleva denna ljushögtid tillsammans.

Kulturvandringar. Kulturvandringar i byn ger fina möjligheter till gemenskap och kunskapsutbyten och det kommer vi att arbeta vidare med. Arbetet med att ta fram fler kartor för promenader och att dessa även finns att tillgå under applikationen Naturkartan, arbetas det vidare med.

Tacofredagar - en årlig tradition som vi tänker fortsätta med. 

Studiecirkel  - en bok om Långhed. Befolkningen i bygden samlas för att skriva  upp historier som sedan samlas i en bok. Att fånga historierna innan människorna försvinner är viktigt.

Friskvårdspromenad med kulturinslag. En aktivitet som är en viktig bas i verksamheten då dessa träffar lägger en viktig grund och skapar många goda, kreativa och öppna samtal. 

Berättarkvällar. Vi bjuder in en rad föreläsare som berättar om förr på olika vis. Det blir lokala berättare, medverkande från Länsmuseet men även Historieberättarna från Los.

Musikarrangemang. En fin tradition i Långhed är musik som vi vill fortsätta med. Ett nytt inslag blir när ett  ungdomsgäng från våra trakter bjuder in till konserten Vargavinter. 7 ungdomar studerar musik vid Birka folkhögskola och nu uppträder de tillsammans.

Filmklubb Långhed. Genom den nystartade filmklubben skapar vi fler möjligheter till möten och  socialt umgänge människor emellan. 

Medlemsfest och volontär gemenskap. Viktiga sammankomster som vi tänker arrangera under året. 

Samarbete med andra föreningar och liknande. Viktig med goda relationer och goda samarbeten med andra föreningar både i Långhed och i närområdet. I Långhed finns Långheds byamän och Långheds idrottsförening som vi samverkar med. 

  • Alfta Ösa OK ser vi möjligheter till samarbete med och då i samband med Hitta-ut som är en populär aktivitet för alla åldrar. 
  • Bygdegårdarnas Riksförbund består av nära 1 500 föreningar i Sverige och vi utsågs till Årets Bygdeförening 2023. Detta har gett oss många nya kontaktytor att förvalta och utveckla och ta kraft och inspiration från. 
  • Organisationen Hela Sverige ska leva med den regionala föreningen X-ing (Gävleborg) utsåg oss till Årets X-ing 2022 och nominerade oss till Årets utvecklingsgrupp Sverige 2023. Detta har också gett oss inspiration och nya kontakter som vi kan nyttja. 
  • Turistguideutbildningen vid Forsa Folkhögskola har kontaktat oss och vi ser det som ett fruktbart samarbete framgent.
  • Alfta Norra fiskevårdsförening ser vi möjligheter att samarbeta med då vi i projektet Kulturarv längs Hässjaån ser samarbetsmöjligheter.
  • Biosfärområdet Voxnadalen jobbar engagerat med frågor som berör oss och kopplat till pågående projekt. 

Fler föreningar som vi fortsätter att samarbeta med: Alfta Spelförening, Arabiska föreningen, Eritreanska föreningen och Colombianska föreningen.

Att baka i vedeldad bakugn. Vi erbjuder bakning i vår fina bagarstuga och erbjuder olika 

sammankomster där bakning står på programmet. Att mötas kring att baka tillsammans är en sammansvetsande aktivitet för alla åldersgrupper. 

Fisketävling. Denna tradition planerar vi att genomföra vid tjänligt väder.

Världens bak och mat. Välbesökta arrangemang som vi hoppas kunna erbjuda.

Melodikryss. Vi fortsätter att arrangera detta.

Valborgsmässofirande. Traditionsenligt firas detta på Bagarmyran i Långhed i gott samarbete mellan föreningarna och människor i bygden. Alla inbjuds att vara med och sjunga in våren.

 

Riktade barn- och ungdomsaktiviteter. 

EPA hjul-kul. Ungdomar med epor bjuds in att ställa ut sina epor för bedömning utifrån olika teman. Besökare får komma och åka med eporna och göra en kulturrunda i byn. Ungdomarna bjuds in till en gemenskap.

På skolloven. Aktiviteter såsom utematlagning med kolbullar, tunnbrödsbak, filmkvällar, pysselkvällar, matlagning från andra länder samt kolmilekurs.

Hälgeparken Arbete med att utveckla parken fortsätter tillsammans med Långheds byamän 

och Långheds  idrottsförening.  Hälgeparken ger besökarna, barn, unga och vuxna, möjlighet 

till fysisk aktivitet utomhus. 

Film i bygdegården. Genom den nystartade, Långheds Filmklubb, skapar vi fler möjligheter 

till möten och  socialt umgänge människor emellan. Föräldrar till barn och unga får i uppdrag 

att välja lämpliga och intressanta filmer.

Barnens dag på Ol-Anders. En aktivitet som arrangeras av kommunen och som vi medverkat i och avser att göra även 2024. 

Familjeaktiviteter. Vi erbjuder kvällar för familjer med barn och unga för att umgås i bygdegården. Planering görs i samarbete med familjerna.

Lucia. Ungdomar bjuds in att  träna in ett program under ledning, för att framföra i bygdegården på luciadagen. 

 

Styrelsen 20240324 Långheds bygdeförening.

Margareta Englund, Birgitta Froms Andersson, Tapio Aihonen, Mona Öhman, Pär Hisved, Agnetha Hansgårdh, Hillevi Lind 

Suppleanter: Gerd Larsson Ung, Stefan Strandåker