Ansökan om medel för ombyggnation av samlingslokal