Verksamhetsberättelse 2019 för Långheds bygdeförening.

Efter många år av drömmar och planerande för att utveckla och renovera bygdegården kunde föreningen äntligen starta upp verksamhetsåret och vårt projekt ”Långhed - kulturarv möter framtid”.  Efter medlemsmötet 24 februari började mycket att hända och allt gick sen oerhört snabbt.

 

Första delen av projektet handlade om att renovera kök och toaletter samt förbättra tillgängligheten. Vi började med att tömma kök och koppla ur el och vatten. Därefter trappades både arbetet och takten upp allteftersom tiden gick; projektorganisationen fastställdes, finansieringen planerades, byggritningar granskades och omarbetades. I början av april var bygdegården en byggarbetsplats med en stor mängd frivilliga arbetskrafter, med olika hantverkare samt med hjälp av resursgrupp från kommunen och under hela maj och del av sommaren fortsatte vårt intensiva renoveringsarbete.  

Vi har tillgänglighetsanpassat våra lokaler med ny entré och ramp för rullstolar och barnvagnar. De tre toaletterna är totalrenoverade, varav en är en RWC med dusch och en är personaltoalett. Den tidigare lilla salen har nu blivit bagarstuga! En nybyggd, traditionell bakugn är en viktig del av vårt Leader projekt och nu står den på plats och färdig att användas för bakning. Förhoppningen är att den ska glädja människor i vår byggd under lång framtid. Köket har blivit totalrenoverat med nya arbetsbänkar, modern storköksugn och spis samt en nygammal diskmaskin i en separat avdelning. Den tidigare entrén till köket har blivit ett råvaruintag och vi har diskrum där det var trappa upp till lägenheten. Vi har byggt om i lokalerna för att nå en så bra organisation i köket som möjligt för alla som ska jobba här. Vid ombyggnationen har hyreslägenheten dessutom fått en helt egen ingång och ny trappuppgång. Vi planerar även för en renovering av lägenhetens badrum, som även blir utrustad med tvättmaskin.

Många grundarbeten blev utförda i hela huset vid renoveringen. Det framkom t ex akuta behov av att byta rör- och elledningar samt behov av att flytta el-centralen. Dessa stora åtgärder gjorde att vi fick underskott i vår finansiering varför föreningen beslöt att uppta lån, vilket vi fick av Långheds byamän, Ovanåkers kommun och några privatpersoner.

 

Efter sommaren var det mesta renoveringsarbetet färdigt och vi var redo att inviga både nya bakugnen och våra nya, fräscha lokaler. I september tackade vi först hantverkare och de som hjälpt oss ideellt med mat, tävlingar och visning av våra lokaler.

I november rullade vi ut röda mattan och bjöd in alla intresserade på invigningsfest.

Drygt 130 besökare kom och hade en trevlig kväll med välkomstdrink, chokladhjul, lotterier och mingelmat med bland annat tunnbröd från bakugnen och pålägg från lokala producenter. Projektledare Margareta Englund öppnade invigningen, ordförande Margareta Göllas höll tal om föreningens arbete och Jesper Långström, från Tunnbrödsakademin, höll invigningstalet samt överlämnade Ovanåkers kommuns present, en brödkavel till föreningen. Kvällen inramades av underhållning i form av Sång och musik av Ymsekören, Jennie Eriksson, Karin Fast och Adrian Bånga.

Resultatet av renoveringen/ombyggnationen är mycket glädjande. Oerhört många ideella timmar har lagts ned i arbetet vilket också har gett en härlig samhörighet kring ett gemensamt mål.

 

Andra delen av projektet ”Långhed – Kulturarv möter framtid” inleddes när föreningen anställde Margareta Englund som projektledare på halvtid från den 19 augusti. Hon har en projektplan att förhålla sig till, utifrån beviljade medel från Leader Hälsingebygden. Den planen och dess aktiviteter finns i sin helhet på föreningens hemsida. Den är uppdelad i investeringar, projektledning och aktiviteter som ska göras för att nå målsättningarna i projektet men även för att nå föreningens långsiktiga målsättningar. Dessa innebär att skapa gemenskap och trivsel i bygden genom att erbjuda olika aktiviteter i vår fina bygdegård. Projektet löper på tre år och avslutas i juni 2020.

Aktiviteterna som startats under hösten 2019 har varit för att prova på. En aktivitet var att baka tillsammans med människor från många länder och det ledde till en trevlig söndag med soppa och bröd från många av världens länder. Detta arrangemang genomfördes i samarbete med Föreningar för alla. Ett samarbete har även inletts med Vuxenskolan i form av Kulturarrangemang och studiecirklar. Detta för att tillsammans sprida folkbildningstanken och ge stöd åt vår förening.

 

Finansiering: Vårt projekt finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden och Leader Utveckling Hälsingebygden samt med stöd från ett stort antal lokala företag och privat personer. Förutom en riktade insamlingskampanj till företag och privatpersoner har vi även insamling av skrot samt försäljning av överblivet material och lotterier. Vid invigningen i november uppgick de insamlade medlen till ca 300 000.

 

 Aktiviteter: Trots allt engagemang i renoveringen och start av projektet kunde vi ändå genomföra våra ordinarie aktiviteter under året; Valborgsfirande, Vårmarknad, Tacokvällarna, Kolmiletändning, Höstmarknad, Luiciafirande och Julmarknad.

Medlemmar: Antalet föreningsmedlemmar är i stort sett oförändrat jämfört med 2018.

Uthyrning: Genom renoveringen och ombyggnationen så har lokalerna blivit mycket fina och funktionsdugliga.  Vi har därför påbörjat uthyrningen igen, där vi erbjuder intresserade att hyra för möten, fest, konferens eller likande. Nyligen har vi justerat hyresupplägget som en anpassning till lokalerna.

Långheds bygdeförening har nu ännu bättre förutsättningar att leva upp till vår målsättning att skapa gemenskap och trivsel i bygden genom att erbjuda olika aktiviteter i vår fina bygdegård.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla krafter i föreningen:

Tillsammans gör vi skillnad och skapar trivsel och gemenskap!

Långhed 2020 02 11

Styrelsen för Långheds bygdeförening