Bild4 Bild1 Bild2 Bild3

Sammanfattning av projekt 2021-1981 Långheds Bygdeförening

Syfte

Projektets syfte är att tillgängliggöra samt sprida kunskap om

Långheds kulturarv och byns samhällsutveckling genom att bygga

uteklassrum och promenadstråk med informationstavlor och genom detta skapa olika mötesplatser för människor att nyttja och ta del av.

Mål

 • Bygga promenadstråk med tydlig skyltning där flera av Långheds kulturarv lyfts fram och tydliggörs för boende och besökare.
 • Bygga flera uteklassrum/besöksplatser längs promenadstråket.
 • Bjuda in grundskolorna till aktivitetsdagar där Sveriges samhällsutveckling står i fokus från jordbrukssamhälle till tjänste- och digitaliserat samhälle.
 • Arrangera kulturdagar i Långhed där promenadstråket och dess uteklassrum bemannas för att synliggöra kulturarven för besökarna.
 • Erbjuda ”prova på-tillfällen” vid kulturarvsstoppen smedja och kolmila med ökad kunskap i fokus.
 • Arrangera workshops för utveckling av turistiska produkter.

 

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

 • Projektledning och redovisning
 • Projektering och genomförande uppbyggnad av trätrottoarer, bro och terrasser.
 • Bygga flera uteklassrum längs promenadstråket och arrangera temadagar för skolelever.
 • Utforma informationsskyltar och broschyrer
 • Arbeta med att ta fram QR-koder och appar
 • Skapa mötesplatser
 • Arrangera tematiska kulturdagar per år för allmänheten
 • Pröva att utveckla turistiska bokningsbara produkter genom workshops
 • Marknadsföring
 • Arrangera kulturdagar i Långhed där promenadstråket och dess uteklassrum bemannas för att synliggöra kulturarven för besökarna.

Erbjuda ”prova på-tillfällen” vid kulturarvsstoppen smedjan och kolmilan med ökad kunskap i fokus.