Verksamhetsplan 2023 C:\Users\pahi\Google Drive\Delat med Bygdeföreningen\STYRELSEN\Trycksaker\Långhed logga genomskinlig med HTML-färg 25AD62.png

Långheds bygdeförening vill fortsätta att vara en mötesplats där människor trivs och skapar en god grund för landsbygdsutveckling. Vi arbetar målmedvetet med att engagera och att då bygdegården ska vara navet. Målet är att både barn och unga, bofasta och nyinflyttade och även tillresta trivs i Långhed. Långhed ligger inte långt bort för någon inom Ovanåkers kommun och inte heller för angränsande kommuner. 

Vi har under drygt tre år arbetat med projektet ”Långhed – Kulturarv möter framtid”. Detta projekt avslutades i juni och som ett tydligt resultat kan vi se att medvetenheten om vad som sker i Långhed har ökat och efterfrågan på olika arrangemang hos oss är större. Vi har satt Långhed på kartan och det känner föreningen stolthet över. 

Ett nytt projekt har påbörjats, även det ett Leader-finansierat projekt som vi döpt till “Långhed - Kulturarv längs Hässjaån”. Det nya projektet  pågår till hösten 2024. Inom detta projekt finns många möjligheter och ett samarbete med kommunens kulturpedagog med kontakter till skolan har påbörjats och vidare utveckling är på gång. Föreningens arbete kring integration, jämställdhet och ökad förståelse i ett levande lokalsamhälle är viktigt för Långheds bygdeförening och det finns många tankar kring aktiviteter som lyfter dessa frågor ännu mer. I det nya projektet: Kulturarv längs Hässjaån finns målen att bjuda in ungdomar och vuxna med olika härkomst för att öka förståelse och förbättra integrationen. Föreningen jobbar med Agenda 2030 med tanke på den hållbara utvecklingen. Vi arbetar utifrån huvudområdena ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Samarbetet med Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, har ökats genom åren och BR har väldigt mycket stöd att ge. De har ett välutvecklat material kring hur föreningar kan jobba med Säker bygdegård och andra infallsvinklar utifrån de globala Agenda 2030-målen som de kallar Hållbarhetspolicy. Detta arbete ska fortsätta under kommande år.

 

Traditionen att koppla ihop friskvård med kulturinslag med start varje onsdag kl 9 har pågått i 3 år.  En fin grund aktivitet av stort värde att dessutom bygga vidare utifrån. 

 

Idéer inför 2023:

Hälgeparken

Fortsatt arbete kring aktivitetsparken, Hälgeparken, där besökarna, barn, unga och vuxna, ges möjlighet till fysisk aktivitet utomhus. Utbyggnad är på gång och sker i samarbete med Långheds byamän och Långheds  idrottsförening. Fler kunskapsdagar planeras kring hjärtstartaren och hur denna används.

Kulturvandringar

2022 genomförde vi flera kulturvandringar i byn och det hoppas vi kunna utveckla under 2023. Förhoppningsvis kan vi ta fram fler kartor för promenader och att dessa även finns att tillgå under applikationen Naturkartan.

Film i bygdegården

Bygdegården har nu utökats med mörkläggningsgardiner fullt ut. Med vår moderna teknik skapas nya möjligheter för aktiviteter inomhus med mer filmvisning etc. Föräldrar till barn och unga får i uppdrag att välja lämpliga och intressanta filmer. Återkommande program planeras och annonseras. Dessa filmkvällar arrangeras utifrån gällande lagstiftning kring upphovsrätt.

Sportlovsaktivitet och höstlovsaktivitet.

Föreningen vill erbjuda ungdomar olika aktiviteter under vecka 10 och vecka 44. I planeringen ligger även utematlagning med kolbullar, tunnbrödsbak, filmkvällar och även matlagning från andra länder.

Studiecirklar

Långhedsbor och andra intresserade samlas i en folkbildande studiecirkel genom studieförbundet Vuxenskolan med målet att samla material som kan leda till en bok om Långhed. 

Berättarkvällar

Vi bjuder in en rad föreläsare som berättar om förr på olika vis. Det blir lokala berättar men även föreläsare från Länsmuséet. 

Aktivitetskvällar

Utifrån önskemål som framkommit så planerar vi att bjuda in till allsångskvällar för alla åldrar.

Historiekväll med Historieberättarna

Vi planerar för att samla befolkningen i bygden för att bli inspirerade och lyssna till Historieberättarna i Hälsingland. Riktade barn och ungdomsaktiviteter 

Bygdegården är mycket lämplig för olika grupper och åldrar att mötas. Vi har för avsikt att bjuda in till träffar där barnfamiljer träffas och sjunger, ser film och samtalar om filmen, idrottsliga aktiviteter både ute och inne, spela innebandy, pingis och göra andra aktiviteter. Vi planerar att bjuda in Länsmuséet att medverka i Långhed med olika hantverk från förr.

 

Återkommande aktiviteter

Att baka i vedeldad bakugn

Vi erbjuder bakning i vår fina bagarstuga och erbjuder olika sammankomster där bakning står på programmet. Finns det intresse från andra föreningar att komma till Långhed för att baka så ställer vi oss positiva till det. Att mötas kring att baka tillsammans är en sammansvetsande aktivitet för alla åldersgrupper.

Valborgsmässofirande

Traditionsenligt firas denna högtid på Bagarmyran i Långhed. Långheds idrottsförening arrangerar detta och vi sluter upp vid detta trevliga arrangemang. 

Friskvårdspromenader med kulturinslag

Varje onsdag med start kl 9 från bygdegården. En aktivitet som är en viktig bas i verksamheten då dessa återkommande träffar lägger en viktig grund i verksamheten och skapar många goda och öppna samtal bland människor.

Musikarrangemang. Föreningen har en stark tradition kring att arrangera med olika musik utifrån ett varierat utbud. Avsikten är att fortsätta med det och detta i samarbete med regionens och kommunens kulturavdelning.

Vårmarknad / Tunnbrödsfestival

Årets marknad hålls 13 maj och planering pågår. Det nya projektet: Kulturarv längs Hässjaån planerar kring häst och vagn turer och annat. Hälgeparken öppnas i samband med vårmarknaden. Ett fotografi kommer att tas från samma plats som Agnes Andersson gjorde 1904 i samband med invigningen. Alfta Spelmanslag underhåller och hambodansare bjuder upp till dans.

Kolmila 

Kurs i att bygga kolmila genomfördes sommaren 2022 och ett intresse från de yngre är tydlig inför detta kulturarv. I samband med kolmiletändningen hade vi ungdomar med vid gräddningen av kolbullar. Inför 2023 planerar vi ett upplägg för ungdomar med tanke på kolmilan och även kring kolbullar. Denna koppling är mycket naturlig utifrån det nya Leader-projektet.

Höstmarknad

Vi fortsätter med traditionen med härlig känsla av hantverk och mötesplats. Häst och vagn börjar nu bli tradition och den har vi för avsikt att fortsätta med.

Skaparting

Vi planerar för att genomföra Skaparting i oktober 2023 igen. Vi fortsätter att bjuda in barn och unga till arrangemanget.

Julmarknad

2023 kommer vi att arrangera traditionell julmarknad med knallar både ute och inne. Lokala musikförmågor kommer att underhålla och julkänslan förstärks med häst och vagn turer etc. 

Lucia 

Lokala förmågor hjälper oss att uppleva denna ljushögtid i bygdegården tillsammans med lokala musikförmågor.

Världens bak och mat

Välbesökta arrangemang som vi hoppas kunna erbjuda även 2023 och då i samarbete med arabiska föreningen. Samtal förs även med andra föreningar där medlemmarna har en annan härkomst.

Fisketävling

Denna tradition sedan många år tillbaka planerar vi att genomföra.

 

Styrelsen 20230319 Långheds bygdeförening.

Margareta Englund, Birgitta Froms Andersson, Ulla Mortimer, Mona Öhman, Pär Hisved, Agnetha Hansgårdh. 

Suppleanter: Tapio Aihonen, Anna Linder.