Kulturarv längs Hässjaån.

Vi har berättat om det tidigare här kring att vi tagit paus några månader med projektet “Kulturarv längs Hässjaån” under arbetet med att finna en ny projektledare. Styrelsen har nu tagit beslutet att anställa Frida Cronsioe med start måndag 9 januari 2023.Vi kommer att träffa henne då och tillsammans ska vi göra en omstart av projektet. Redan tisdagen den 10/1 så kommer Frida att involveras i uppdraget, mer info nedan.

Välkommen säger vi till Frida och önskar henne och föreningen lycka till i projektet. 

Framöver kommer det att finnas en informationspunkt i nyhetsbrevet som Frida skriver