Projektet Kulturarv längs Hässjaån.

Knappt en månad har jag nu varit i gång som ny projektledare för projektet “Kulturarv längs Hässajån” och jag vill ta tillfället i akt att tacka för förtroendet att få driva detta spännande projekt vidare. Den första tiden har inneburit mycket nytt att sätta sig in i och många och många nya kontakter och intressanta möten, bl.a. vid den minimässa som arrangerades i Långhed den 10/1 som ni kunde läsa om i början av Nyhetsbrevet. Här knöts många värdefulla kontakter som jag tror kommer att vara till gagn för det fortsatta arbetet i projektet där vi tillsammans med andra kan sprida kunskap om vårt kulturarv och vackra natur och hembygd. 

Förberedelserna för ytterligare ett uteklassrum och promenadstråk längs Hässjaån nedanför Pallars är i full gång. Planen är att sätta igång arbetet så snart våren är här och tjälen har gått ur marken. Även målning av de befintliga klassrummen planeras under våren. Vi kommer att vara i behov av ideella krafter för att kunna genomföra allt detta, så har du möjlighet att hjälpa till så tas all hjälp tacksamt emot! Mer information kommer framöver när det börjar bli dags. 

För våra barn och ungdomar är det planerat en sportlovsaktivitet tillsammans med Länsmuseet Gävleborg den 7/3 kl. 11-14 på bygdegården. Det kommer då att finnas möjlighet att lära sig mer om trådslöjd (luffarslöjd) och skapa sig något kreativt efter egen design eller göra en “trolldocka” som enligt sägnen skulle hålla trollen borta.
Alla är varmt välkomna ung som äldre!

Det var allt för denna gång! Vi hörs igen i nästa nyhetsbrev där jag kommer att försöka hålla er uppdaterade med vad som är på gång i projektet. 

Vill du läsa mer om “Kulturarv längs Hässjaån” så hittar du information på bygdeföreningens hemsida: https://www.langhed.se/index.php/kulturarv-laengs-haessjaan 

Hälsningar Frida