BYGDEFÖRENINGEN BJUDER IN ALLA MEDLEMMAR TILL MEDLEMSMÖTE OCH FEST!

Fredag 12 oktober kl. 18:30

Bygdeföreningen bjuder på mat samt dryck; lättöl/läsk. Ni kan även ta med er Egen dryck. Utrusta Er med guldtior för lotteri. Ni som inte har betalat in medlemsavgiften har möjlighet att göra detta på plats.

Anmälan till Kersti 070-375 66 64 eller till Pär 073-649 41 14. Skicka ett sms eller ring!

Vi kommer att prata om värmesystemet i bygdegården och Pär, Nils-Erik, Elin och Olov har tagit fram ett dokument med olika framtida scenarion av våra alternativ. Vi diskuterar även Bygdeföreningens verksamhet: vi presenterar förslag på olika verksamhetsgrupper och möjligheten att delta i dessa grupper efter förmåga och tillgänglighet. Hur kan vi utveckla verksamheten inom Bygdeföreningen? Hur kan vi ta till vara den enorma potential som finns i Långhed? Många intressanta frågor som samtalsledare Lena Hisved kommer att hjälpa oss att diskutera. En kväll som förenar nöje med nytta! Vi avslutar med fest!

Nya som gamla medlemmar är
VARMT VÄLKOMNA!