Hej

I mitten av februari beviljade länsstyrelsen ett 50 procentigt bidrag för fiberinstallation till Långhed med omnejd. Den 1 mars meddelade PTS  att de bidrar med ytterligare 25%. Finansieringen är alltså klar med 75% i bidrag! Under vintern har också en bindande anmälan skickats ut. Alla som tidigare fått en intresseanmälan för fiberinstallation ska också ha fått denna anmälan för fiber. I dagsläget har cirka 80 personer anmält sig för fiberinstallation vilket är bra,  men det motsvarar ännu inte de cirka 100 intresseanmälningar som kom in.

Nästa steg är ett informationsmöte där Helsingenet samt Elektra medverkar för att presentera fortsatt plan framåt och för att svara på eventuella frågor. Informationsmötet äger rum kl 18.30 nu på onsdag, den 7 mars, på bygdegården.

Kaffe med dopp kommer att finnas till försäljning.

Välkomna!

/Olov och Pär  Hisved