Bygdeföreningens historia
Bygdeföreningen bildas

Bygdeförening startade sin verksamhet i juni 1997 med ett möte i idrottsföreningens klubblokal. Där diskuterades om intresse fanns för att starta en bygdeförening och vad en sådan skulle arbeta med. Resultatet blev att en grupp utsågs att arbeta vidare med frågan. Den 20 augusti samlades 25 bybor på skolan och man fattade beslutet att bilda Långheds Bygdeförening. En förening behöver en lokal och inte långt senare köpte bygdeföreninngen det gamla godtemplarhuset där smyrnaförsamlingen huserade. Huset renoverades lite grand och år 2000 invigdes bygdegården med pompa och ståt.

Målsättning

 Bygdeföreningens målsättning är bland att verka för en bygemenskap genom att anordna olika aktiviteter. Flera av dessa förläggs på bygdegården, bland dem kan nämnas de allt mer besökta markanderna. Bilden till vänster är från höstmarknaden 2011. Genom åren Bygdegården den fått agera både fik, föreläsningslokal och "sportbar". Bygdegården är inte bara till för föreningsaktivteter utan kan även hyras av privatpersoner eller andra föreningar. Det är den perfekta platsen för exempelvis stora fester, då lokalen erbjuder stora utrymmen och köket har god utrustning.


   

 

 

Invigningsfest för bygdegården

Lördagen den 5/2 2000 hade vi invigningsfest på Bygdegården. Festen bestod av middag med dans och biljetterna hade en strykande åtgång. Kvällen började med en välkomstdrink och lottförsäljning. Sedan fick man gå och sätta sig vid vackert dukade bord med blå och gula servetter.

Gösta höll invigningstalet där han gjorde en kort redogörelse över bygdeföreningens bildande, och hur beslutet att skaffa en bygdegård hade vuxit fram.bandklippning

  Gösta Englund klipper invigningsbandet

Efter klippning av band och blomsterutdelning av Yvonne Lind med en hälsning och gratulationer från Långbos bygdeförening, steg Artur Söderberg upp på scenen.

Artur berättade historien om Bygdegården som byggdes i början av 1900-talet som en Godtemplarlokal.

Allt eftersom olika träfackföreningar bildades höll också dessa till i Godtemplarhuset. Många olika typer av möten har hållits där och det var också danskvällar och filmförevisningar där.

Allteftersom medlemsantalet i logerna sjönk blev verksamheten mindre och till sist var aktiviteten slut. Lokalen stod i stort sett tom tills Smyrnaförsamlingen köpte den och sedan dess har där varit kyrka.

Efter Artur Söderberg läste Anna Erikols en egen dikt på Långhedsmål.

Sedan blev det mat. Tjälköl med potatisgratäng och efter det kaffe med smaskig chokladkaka och grädde.

Många skänkta vinster hittade sina ägare vid lotteridragningen, och sedan röjdes borden undan och dansen började.dans


Orkestern hette Peoz och det verkade trivas lika bra som vi som dansade gjorde. Dansgolvet var fullt hela kvällen och alla trivdes. Senare på kvällen såldes toast och varm korv, jordnötter och koppar med oliver.

Allt var mycket fint planerat och genomfört och innan kvällen var slut hade vi nästan planerat klart för nästa danskväll

 

 

Video från invigningen, ca 25 minuter