Hökens smedja

utanfor


Efter vägen från Långhed mot Knåda ligger Hökens smedja. Den var i bruk från 1900-talets början till någon gång på 1950-talet och den som drev smedjan kallades allmänt "Hökens Johan".

Ihopbyggt med smedjan finns en snickarverkstad, vilket gav smeden möjlighet att tillverka många saker. Där tillverkades bland annat sparkar, kälkar för timmerkörning samt reparerades många jordbruksredskap.

När Johan blev gammal fanns ingen som kunde fortsätta arbetet i smedjan, så den blev stående precis som den var i många år. Skogen växte upp runt omkring den, och snart visste inte många att det fanns en smedja där inne bland träden.

1998 skänkte ägarna, syskonen Ivarsson, smedjan till Långheds Bygdeförening. Vintern 1998-1999 pågick ett intensivt arbete för att få smedjan i brukbart skick igen. Sommaren 1999 kunde man åter smida i den.

inuti
Snickarboden inifrån

Under våren 1999 gick några långhedsbor en kurs i smide och varje dag hela sommaren var det aktivitet i smedjan.

smidande
Smide pågår för fullt

 

Hösten 1999 restes en bygdeföreningens första kolmila utanför smedjan och en kurs i kolning hölls. Det serverades även kolbullar. Nedan ses de som var med vid kolmilebygget.

kolmila
Vi byggde kolmilan!