Bekräftelse

 

Sammanfattning

Förening eller organisation*

Långheds bygdeförening

 

Organisationsnummer*

***********

 

Huvudsäte*

Långhed 611

 

Adress*

Långhed 611

 

Postnummer*

822 92

 

Postort*

Alfta

 

Förnamn*

Mikael

 

Efternamn*

Kjellgren

 

Telefon, kontorstid *

070-6820474

 

Mejladress*

**************

 

Förnamn*

Pär

 

Efternamn*

Hisved

 

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)*

*************

 

Förnamn*

Birgitta

 

Efternamn*

Froms

 

Personnummer (ååååmmnn-nnnn)*

*************

 

Antal medlemmar i föreningen? *

170

 

Antal flickor under 18 år*

25

 

Vilka åldersgrupper för flickor? *

0-18

 

Antal pojkar under 18 år *

25

 

Vilka åldersgrupper för pojkar? *

0-18

 

Namn på projektet *

Hälges drömpark

 

Hemsida, Facebook el dyl

www.langhed.se Facebook: långheds bygdeförening

 

Vad är bakgrunden till projektet och vad vill ni uppnå?*

Nedanstående föreningar har träffats för att skapa en stark arbetsgrupp kring vårt gemensamma arbete kring barn och unga i våra respektive föreningar. Våra respektive föreningar har många ideella krafter som vill jobba tillsammans för att utveckla bygden och skapa aktivitet för alla människor. Gemenskap och rörelse är grunden för att må bra.

Långhed är en fin by med stark gemenskap. Många barnfamiljer har flyttat till Långhed och fler vill flytta till byn. Det finns i dagsläget dessa föreningar i byn samtidigt som det är nära till kringliggande orter. I Långhed finns två världsarvsgårdar och byn är hemvist för seriefiguren Hälge och även gnuttarna.

Långheds bygdegårdsföreningen driver för närvarande ett projekt som heter ”Långhed – Kulturarv möter framtid” vilket innebär en stor satsning på att lyfta upp den gamla bondekulturen och för att möta en hållbar framtid samtidigt som projektet jobbar för att alla i vårt samhälle ska vara delaktiga. En naturlig integration sker i bygdegården utifrån ”från hagen till magen”.

Långheds idrottsförening har under många år varit en aktiv förening för både unga och vuxna. Inför kommande säsong kommer ett herrlag att träna och spela i division 6 samt inför året satsar föreningen på damfotboll. Upptagningsområdet för de som spelar i Långhed är hela Ovanåkerskommun. Ambitionen finns även kring att starta fotbollsskola och även fotbollslek. Som ett komplement till idrottsföreningens nuvarande aktiviteter så skulle en aktivitetspark skapa nya infallsvinklar i aktiviteter. Aktivitetsparken skulle kunna göra att specifik fysträning kan utföras. I nuläget behöver duschutrymmena renoveras. Antalet som kommer utöva aktivitet i parken är många.

Långheds byamän tar ett stort ansvar i bygden för att stötta verksamheter i bygden. Under våren har de medverkat i vår planering kring att bygga en yta i skogen där människor kan utföra fysisk träning samtidigt som glädjen växer i byn. Konstnären Lars Mortimer, skaparen av Hälge, Bobbo och Gnuttarna har bott många år i Långhed. Samtal har förts med Ulla Mortimer som är fru till den avlidne konstnären och hon är positiv till att Hälge kommer tillbaks till skogen i Långhed och hon kommer att bidra till projektet. Ungdomar, upptill tonårsåldern, som finns i vår bygd samt byar runt om är cirka 50 st.

Långhed ligger nära orterna Edsbyn och Alfta och dessa är givetvis välkomna vilket gör att antalet användare av aktivitetsparken kommer bli mycket stor.

Arbetsgrupp som träffats under våren 2020: Elin Eriksson, Thomas Svensson, Susanna Thunberg, Mikael Kjellgren och Margareta Englund. Samt Lars Ekström och via kontakt digitalt.

Kontaktperson i vår arbetsgrupp: Mikael Kjellgren
Långheds idrottsförening – Elin, Thomas och Susanna.
Långheds byamän. Lars Ekström.
Långheds bygdeförening. Mikael och Margareta.

Kontakt har tagits med en förening i Alfta, Alfta spelförening. En ungdomsförening som vill erbjuda aktiviteter utomhus. Föreningen har i dagsläget många aktiviteter på programmet men ser möjligheter utifrån våra tankar på att bredda sin verksamhet.

 

Hur planerar ni att nå uppsatta mål, och hur ser er budget och finansiering ut? *

Vårt mål är att bygga en aktivitetspark utomhus med en rad olika skogsaktiviteter ”Hälges drömpark”. Denna ska ligga på byamännens mark som ligger i nära anslutning till både idrottsplatsen och bygdegården. Aktivitetsparken ska ge människor i alla åldrar möjlighet till rörelsen utomhus. Aktivitetsparken ska byggas i skogen och byggas av i huvudsak naturligt material. När det sker aktiviteter i de olika föreningarna så ska denna nya aktivitetspark komplettera utbudet för Långhedsborna och tillresta.

Då Långhed är en världsarvsby så vill vi erbjuda aktiviteter för tillresta samtidigt som de turistar. Hälge trivs i Långhed och får nu möjlighet att visa upp sig i sitt rätta element. Efter aktiviteter i Hälges drömpark och även efter andra övningar som görs inom både Långheds idrottsförenings regi och Långheds bygdegård samt Alfta Spelförening så kommer utövarna att kunna duscha i de nyrenoverade duscharna som är med i planering av detta projekt.

Ekonomi: Schakt samt material och anpassning av skogen till aktivitetspark 40 000:- Utomhus pingisbord 15 000:- Byggnadsmaterial för aktivitetspark 40 000:- Renovering av duschutrymme på Bagarmyran 50 000:- Informationsskyltar och marknadsföring 5 000:- Hälgeskulpturer 10 000:- Totalt: 160 000:- Vi söker medel för detta enligt nedan: Långheds byamän 40 000:- Ovanåkers kommun 20 000:- Ulla Mortimer 10 000:- Länsförsäkringar 90 000:- Totalt: 160 000:-

 

Ange önskat belopp i kronor*

90 000

 

Ange önskat utbetalningsdatum*

2020-07-15

 

Är arbetet tidsbegränsat - när?

nej

 

Finns medfinansiärer? Ange vilka och belopp. Svara annars nej.

Långheds byamän 40 000:- Ovanåkers kommun 20 000:- Ulla Mortimer 10 000:-

 

Finns det något övrigt som du vill komplettera med?

Samverkan skapar styrka.

En samverkan som denna mellan föreningarna tänker vi skapar en ännu större styrka. Genom detta projekt så kommer vi att ha en gemensam yta som utgår från byamännens mark.

Duscharna som renoveras kommer att kunna användas av de som gör aktiviteter på Bagarmyran, i aktivitetsparken och även i bygdegården. Föreningen som vi pratat med från Alfta kommer att kunna utöva aktiviteter inne i bygdegården och även kunna använda aktivitetspark och Bagarmyran med omklädningsrum och dusch. Våra ambitioner är stora för att skapa aktiviteter för barn och unga samtidigt som människor från alla världens hörn ges en möjlighet till aktiviteter tillsammans.

I nuläget har vi samverkan utifrån projektet: Långhed - Kulturarv möter framtid, med Colombianska, Arabiska och Eritreanska föreningen. Att erbjuda dessa föreningar att samverka kring Hälges drömpark känns fantastiskt. I dagsläget har vi planer och skisser och samtal som grund. Utifrån de ekonomiska möjligheter som kan ges till oss utifrån samhällsfonden så kan vi ta nästa steg och vi hoppas förstås att kunna göra verkstad snarast möjligt.

Vänliga hälsningar,

Länsförsäkringar Gävleborg